//

Zapewne nie raz słyszeliście, o utracie danych na przykład z aparatu. Nie ma problemu, jeśli pliki z telefonu w chumrze. Ale co jeśli taka sytuacja wydarzy się podczas kręcenia lub montowania teledysku ślubnego?

W naszej firmie zawsze stawiamy na 3 krotny back up danych, dzięki czemu możecie być spokojny, że otrzymacie pamiątkę w postaci filmu ślubnego w komplecie i w terminie.